Conferințe

Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj

CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 7 AUGUST 2020
HOTARÂRE
 • Art. 1 Aprobarea Raportului și activităţii Consiliului Director pe anul 2019.
 • Art. 2
  • (1) Ia act de Raportul cu privire la activitatea financiar-contabilă a Caselor de Ajutor Reciproc reflectată în execuţia consolidată a Bilanţului contabil la 31 decembrie 2019.
  • (2) Aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea financiar gestionară a Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din județul Dolj pentru anul 2019.
  • (3) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din județul Dolj pe anul 2020.
 • Art. 3 Aprobarea Raportului activităţii de Supraveghere a caselor de ajutor reciproc afiliate pe anul 2019.
 • Art. 4 Aprobarea Raportului cenzorului privind activitatea Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din județul Dolj pentru anul 2019.
 • Art.5 Aprobarea descărcării de gestiune și mandatarea Consiliului director pentru repartizarea rezultatului activitații, aprobarea situațiilor financiare anuale și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 2020 în funcție de necesități justificate.
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 5 APRILIE 2019
HOTARÂRE
 • Art.1. Aprobarea Raportului și activității Consiliului Director privind activitatea pe anul 2018.
 • Art.2.
  • (1) Ia act de Raportul cu privire la activitatea financiar-contabilă a caselor de ajutor reciproc reflectată în execuţia consolidată a Bilanţului contabil la 31 decembrie 2018.
  • (2) Aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea financiar gestionară a U.J.C.A.R.S Dolj în anul 2018.
  • (3) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli U.J.C.A.R.S Dolj pentru anul 2019.
 • Art.3. Aprobarea Raportului activităţii de Supraveghere pe anul 2018.
 • Art.4. Aprobarea Raportului cenzorului privind activitatea U.J.C.A.R.S Dolj pentru anul 2018.
 • Art.5. Aprobarea mandatării Consiliului Director pentru repartizarea rezultatului activității și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 20 APRILIE 2018
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 28 APRILIE 2017
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 22 APRILIE 2016
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 24 APRILIE 2015
CONFERINȚA UNIUNII JUDEȚENE C.A.R. DOLJ – 8 MAI 2014