Legislație

Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc Dolj

CASELE DE AJUTOR RECIPROC – INSTITUTII FINANCIARE NEBANCARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR LEGI:

 • Legea nr.122/16 octombrie 1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.246/18.07.2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile;
 • OMF 3103/2017 privind aprobarea reglementarilor contabile valabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
 • Legea nr.93/ 08.04.2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Regulamentul nr.20/13.10.2009 emis de B.N.R.
 • Legea nr.82/24 decembrie 1991, a contabilitatii;
 • OMF 2861/2009 privind organizarea si inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 • Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Legea nr.227/2015, Codul fiscal;
 • Legea nr.53/24 ianuarie 2003, Codul muncii;
 • HG 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor
 • Legea nr.266/29 iunie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
 • OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si OUG 52/2016 – privind contracte de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea OUG 50/2010;
 • OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti
 • Decretul 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii, cu modificari si completari ulterioare.
 • OMF 2634/2015 de aprobare a normelor metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile
 • Legea 16/1996 a Arhivelor Nationale;
 • Statutul propriu, Norme proprii privind creditarea membrilor C.A.R., regulamentului de organizare și funcționare si regulament pentru constituirea si utilizarea fondului pentru ajutor in caz de deces.
 • Alte prevederi legale referitoare la activitatea IFN si CAR.