Politica de confidențialitate

Uniunea Județeană a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților Dolj

Siguranţa datelor dumneavoastră este cea mai importantă pentru noi, de aceea tratăm cu seriozitate şi implicare orice aspect privind protecţia datelor dumneavoastră.

Începand cu data de 25 mai 2018, este pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

În calitate de Operator/Entitate care prelucrează date cu caracter personal, UJCAR Dolj aplică aceste noi cerinţe şi oferă într-un mod transparent informaţii cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

De ce colectam informatii despre dumneavoastra ?

UJCAR Dolj, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal furnizate.

UJCAR Dolj, poate colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:

 • Identitate (Nume, prenume);
 • Contact (Adresă sau reședință, adresă e-mail, telefon).

Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii:

 • Pentru conformarea cu prevederile legale;
 • Pentru a respecta legile aplicabile și pentru a transmite anumite informații instituțiilor statului.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • Pentru încheierea și executarea unui contract– articolul 6(1)b – Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor dumneavoastră;
 • Pentru transmiterea anumitor informații instituțiilor statului, necesară în baza îndeplinirii obligațiilor legale (articolul 6(1)c) – Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Operatorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile;
 • În baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6(1)a), în cazul în care v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Autoritățile/instituțiile abilitate prin lege;
 • Furnizorii noștri de servicii: aceștia pot folosi datele exclusiv în scopul prestării serviciilor respective.

Cum protejăm informaţiilor confidenţiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta UJCAR Dolj.

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne și a celor mai bune practici din acest domeniu.

Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ţinând cont de termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale şi comerciale şi acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: www.dataprotection.ro

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de e-mail: dpo@ujcardolj.ro.

 

Politica cookies

 

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării cât și despre, unde, și cui sunt transmise aceste date.

UJCAR Dolj, persoană juridică română, cu sediul în Craiova, Str. Nanterre, nr. 67, Bl. D9, Sc. 3, Ap. 4, Jud. Dolj, în calitate de operator de date vă transmite această “Politica privind fişierele de tip cookies” pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Vă rugăm sa citiți această “Politica privind fişierele de tip cookies” la începutul interacțiunii cu site-ul nostru.

Utilizăm fișiere cookie pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia, pentru a personaliza conținutul site-ului web. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe site-ul nostru nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală. Dacă continuați să utilizați site-ul nostru web sunteți de acord cu cookie-urile noastre.

 1. Ce este un fişier cookie şi în ce scop este folosit?

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome). De asemenea, fișierele de tip cookie fac interacțiunea dumneavoastră cu site-urile web mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dumneavoastră (de exemplu: datele de autentificare, limba utilizată), informațiile stocate fiind citite de către site-ul web originar (first-party cookie) sau către alt site web căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou site-ul web utilizând același dispozitiv. 

Data viitoare când vizitaţi același site web utilizând același dispozitiv, site-ul care a declanșat inițial setarea cookie-ului va recunoaște că aţi vizitat site-ul anterior și în unele cazuri, adaptează conținutul pentru a ține cont de vizitele anterioare. În acest fel, experiența site-ului poate fi adaptată la interesele și preferințele dumneavoastră.

 1. Cum puteţi controla fişierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteţi să blocaţi sau eliminaţi fişierele cookie fie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziţie de terți, sau urmând instrucţiunile specifice pentru categoriile de cookie din secţiunile următoare. În orice situaţie, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale site-ului web dacă dezactivaţi fişierele de tip cookie.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni”, “instrumente” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/

 1. Categorii principale de cookies

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate în următoarele categorii:

 • Cookies de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web până când utilizatorul părăseşte site-ul respectiv sau închide fereastra browserului;
 • Cookies persistente – acestea sunt stocate în computer sau echipamentul folosit pe hard pentru o perioadă mai lungă şi răman stocate inclusiv după părăsirea site-ului sau după închiderea browserului web (iar în general depind de durata de viaţă prestabilită pentru cookie).

Cookies persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terţi) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.

 1. Detalierea cookie-urilor folosite:

Site-ul nostru foloseşte doar fişiere de tip cookie absolut necesare funcţionării acestuia.

În acest moment depunem toate eforturile pentru a ne asigura că aceastea sunt toate cookie-urile pe care le folosim şi ne dorim să menţinem actualizată această “Politică privind fişierele de tip cookies”.

Ţinând cont de faptul că dorim să menţinem actualizată această informare, vă rugam sa vizitaţi web-site-ul nostru din când în când pentru a fi la curent cu schimbările aduse.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email: dpo@ujcardolj.ro.