Comunicat de presa

Rezultate obtinute in cadrul Proiectului ICAR Incluziune prin micro-credit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabila a economiei sociale pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale

Implementarea proiectului de economie sociala “ICAR Incluziune prin micro-credit si Ajutor Reciproc – strategie sustenabila a economiei sociale pentru ocupare si creare de intreprinderi sociale” a ajuns la final. Proiectul a fost implementat de catre Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România alaturi de 27 de parteneri la nivel national in perioada ianuarie-decembrie 2015 si a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Prin implementarea unui astfel de proiect partenerii si-au propus ss contribuie la dezvoltarea economiei sociale, dar si la promovarea beneficiilor aduse de “al treilea sector” în procesul de incluziune sociala si de crestere economica sustenabila a comunittailor. Pentru aceasta cei 27 de parteneri implicati au avut mai multe planuri de actiune prin care si-au propus ss îndeplineasca urmatoarele obiective:

 • promovarea si dezvoltarea întreprinderilor sociale;
 • promovarea si dezvoltarea întreprinderilor sociale;
 • înfiintarea unui numar de 9 C.A.R.-Structuri de economie sociala (SES) si dezvoltarea activitatii a 17 puncte de lucru ale unor C.A.R. partenere, bazate pe modele de succes la nivel European – uniunile de credit si organizatiile de micro-finantare
 • crearea a 36 de noi locuri de munca din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din regiunile: Bucuresti, Sud-Muntenia, Sud-Est, Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia si Nord-Est.

Astfel, la nivelul regiunii de dezvoltare Oltenia, prin intermediul proiectului a fost înfiintata în comuna Pielesti structura de economie sociala ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC OLTENIA IFN, prin intermediul careia au fost create doua locuri de munca, dintre care ambele dedicate persoanelor defavorizate. Întreprinderea nou înfiintata are ca principal obiect de activitate îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor sai, cu dobânda care se reîntoarce la fondul social al acestora, dupa deducerea cheltuielilor si constituirea fondurilor statutare.

Pentru informatii suplimentare cu privire la activitatile proiectului sau confirmarea participarii la eveniment ne puteti contacta la adresa de e-mail ujcardoljcv@yahoo.com

*Proiectul este implementat de Uniunea Nationala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România alaturi de 27 de parteneri la nivel national, dupa cum urmeaza: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Arges, Uniunea Teritoriala Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Buzau, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Dâmbovita, Uniunea Teritoriala a Caselor de Ajutor Reciproc Hunedoara, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Mures, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Dolj, Uniunea Teritoriala Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor Braila, Uniunea Judeteana a Caselor de Ajutor Reciproc Vâlcea, Casa de Ajutor Reciproc Arpechim I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Silvapam I.F.N, Casa de Ajutor Reciproc Tractorul Brasov I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc învatamânt Braila, Casa de Ajutor Reciproc Municipiul Bucuresti, Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea Braila, Casa de Ajutor Reciproc învvtamânt Târgoviste, Casa de Ajutor Reciproc Judetean Târgoviste, Casa de Ajutor Reciproc Apcarom Buzau I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Unirea Deva I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Zarand I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Hateg I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Decebal I.F.N. Deva, Casa de Ajutor Reciproc Sanitar Ramnicu Valcea I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc IFN C.F.R. Ramnicu Valcea, Casa de Ajutor Reciproc I.F.N Municipal Ramnicu Valcea, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Falticeni I.F.N., Casa de Ajutor Reciproc Solidaritatea IFN Buhusi.


ANUNT - 7.05.2015

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc OLTENIA - IFN structura de economie sociala infiintata in cadrul proiectului ICAR POSDRU/173/6.1/S/148102 anunta organizarea concursului de angajare pentru 2 posturi permanente:

 1. post de Director Economic
 2. post de operator ghiseu
Cerintele de angajare pentru cele 2 (doua) posturi create in cadrul Proiectului "ICAR Incluziune prin microCredit si Ajutor Reciproc - strategie sustenabila a economiei sociale si creare de intreprinderi sociale" se adreseaza unui grup tinta, si anume:
 1. Familii cu peste 2 copii
 2. Familii monoparentale
 3. Femei in situatii de risc
 4. Persoane cu dizabilitati
 5. Persoane de etnie roma

Cerinte de baza

Post director economic: - studii superioare economice
- 8 ani vechime in specialitate
Post operator ghiseu - minim studii medii
- vechime minim 3 ani

Constituie avantaje:

 • Participarea la cursurile de instruire in cadrul proiectului ICAR
 • Disponibilitatea de a participa la cursuri de formare si perfectionare pe cheltuiala angajatorului
 • Experienta anterioara in domeniu
 • Abilitatea de comunicare
 • Flexibilitatea in ceea ce priveste programul de lucru

Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana la data de 19 mai 2015.

Dosarul solicitantului va cuprinde:
 • Scrisoare de intentie
 • Curriculum Vitae in format european
 • Copie BI/CI
 • Copii certificate nastere copii / handicap (dupa caz)
 • Diploma de bacalaureat in copie
 • Diploma de licenta in copie
 • Cazier judiciar
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie ca este apt de munca

Selectia dosarelor si desfasurarea concursului va avea loc in data de 8 iunie 2015, orele 8:00. Concursul se va desfasura sub forma de interviu. Rezultatul concursului si eventualele contestatii se vor anunta in aceeasi zi.

Tematica concursului

 • Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora - republicata la 22 aprilie 2009
 • Legea nr.22/1969 actualizata - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau a institutiilor publice
 • Decretul 209/1976 privind normele operatiunilor de casa
 • Ordonanta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • Legea nr.82/1991 - legea contabilitatii republicata
 • Legea nr.93/08.04.2013 privind institutiile financiare nebancare
 • Regulamentul nr.20/13.10.2009 al Bancii Nationale a Romaniei
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul mentionat sau la tel: 0740054534
Depunerea dosarelor candidatilor, desfasurarea interviului, vor avea loc la sediul Uniunii Judetene a C.A.R. Dolj, din strada Nanterre, nr.67, bloc D9, scara 3, ap.4, Craiova, judet Dolj.