CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA CRAIOVA

Tabel indicatori

Indicatori supraveghere

Data 31.12.2023

Număr membri

357

Fond social

1.693.082 lei

Număr împrumuturi 

119

Valoarea împrumuturilor 

2.016.800 lei

Active productive

1.863.006 lei

Capital propriu

399.006 lei

Date contact
Consiliul director:
Comisia de cenzori:
Locatie pe harta: