Categorie: car-afiliate

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. APE JIU I.F.N.

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri      329 Fond Social    1.089.823 lei Imprumuturi  acordate (suma) 1.278.900 lei Active productive 1.102.085 lei Capital Propriu   177.798 lei Numar imprumuturi acordate     138 Date de Contact Adresa: Str.Nicolae  Romanescu, Nr.54 Tel./Fax: 0251426655/0251426134 Email: car.apejiu@ujcardolj.ro Website:- Reprezentanti Legali: LUPESCU EMANUEL SORIN MIHALCEA ROXANA-DANA

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR CONFECTII CRAIOVA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar membri 616 Fond Social 2.203.001 lei Impr. acordat(suma) 2.634.750 lei Active productive 2.546.269 lei Capital Propriu 445.600 lei Numar imprumuturi acordate         244 Date de Contact Adresa:  B-dul 1 MAI,nr. 86 Tel./Fax: 0761640127 Email: car.confectii@ujcardolj.ro Website:- Reprezentanti Legali: SCURTU GIGI ROSU CONSTANTIN

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR DIRECTIA REGIONALA POSTA CRAIOVA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 451 Fond Social  930.693lei Imprumuturi acordate(suma) 1.348.200 lei Active productive 1.058.926 lei Capital Propriu 194.058 lei Numar imprumuturi acordate      172 Date de Contact Adresa: Str. Unirii,nr.54 Tel./Fax: 0251/534580 int 370 Email: car.posta@ujcardolj.ro Website:- Reprezentanti Legali: GAGIU DANIEL DUCU SANDU VIRGIL

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR DOLJCHIM CRAIOVA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 812 Fond Social 2.015.005 lei Imprumuturi acordate (suma) 2.874.710 lei Active productive 2.580.644 lei Capital Propriu 626.976 lei Numar imprumuturi acordate        393 Date de Contact Adresa: Bld. Dacia, Nr.153, Bl.25, Sc.1, Parter, Ap. 4 Tel./Fax: 0728850457 Email: car.doljchim@ujcardolj.ro Website:www.cardoljchim.wix.com Reprezentanti Legali: DEACONU PAVEL …

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR EXPLOATAREA CONDUCTELOR MAGISTRALE GAZE NATURALE REGIONALA CRAIOVA E.C.M.G.N.

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 586 Fond Social 3.612.682 lei Imprumuturi acordate (suma) 3.474.690 lei Active productive 4.247.585 lei Capital Propriu 1.436.417 lei Numar imprumuturi acordate         294 Date de Contact Adresa: str. Arh. Ion Mincu, nr.35 Tel./Fax: 0251419885 int 118 / 0723306401 / 0747152548 Email: car.ecmgn@ujcardolj.ro Website:- …

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR FILIALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri      2722 Fond Social 17.166.294 lei Imprumuturi acordate(suma) 13.655.050 lei Active productive 19.527.568 lei Capital Propriu 2.516.950 lei Numar imprumuturi acordate         724 Date de Contact Adresa: Str.Bariera  Valcii, nr.195 Tel./Fax: 0744153072 Email: car.electrocentrale@ujcardolj.ro Website:- Reprezentanti Legali: DUMITRU ALEXANDRU TALPOSI DANIELA

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR FORD

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 2409 Fond Social 13.216.968 lei Imprumuturi acordate (suma) 11.848.260 lei Active productive 14.223.859 lei Capital Propriu 2.891.612 lei Numar imprumuturi acordate           875 Date de Contact Adresa: str. Henry Ford, nr.29 , str. Horia, nr.4, Bl. E6, sc.2, ap.3 parter …

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. FRATIA FILIASI

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 6864 Fond Social 19.338.478 lei Impr. acordat(suma) 17.508.520 lei Active productive 17.864.648 lei Capital Propriu 2.049.801 lei Numar imprumuturi acordate        3024 Date de Contact Adresa: Str. Cerbului, bl D3, sc.1, ap.2, Filiasi Tel./Fax: 0351.418.919 /0753.223.300 Email: car.fratia@ujcardolj.ro Reprezentanti Legali: STANCIULESCU ELISABETA BADITA  …

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. A SALARIATILOR INSPECTORATULUI SILVIC CRAIOVA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri 222 Fond Social 579.917 lei Imprumuturi acordate (suma) 535.600 lei Active productive 376.366 lei Capital Propriu 64.353 lei Numar imprumuturi acordate      71 Date de Contact Adresa:  Str. Iancu Jianu, nr.15 Tel./Fax: 0251597032 / 0748270312 / 0748270347 Email: car.silvic@ujcardolj.ro Reprezentanti Legali: RATOIU DANUT-GHEORGHE CIOROIANU ALINA-LAVINIA

Posted on: septembrie 27, 2017 Posted by: admin Comments: 0

C.A.R. ORAS SEGARCEA

Tabel Indicatori Indicator 31-12-2019 Numar Membri       777 Fond Social 2.074.352 lei Imprumuturi acordate (suma) 2.582.690 lei Active productive 2.680.404 lei Capital Propriu 956.259 lei Numar imprumuturi acordate         382 Date de Contact Adresa: Str.Unirii,nr.70, bl. A5, sc.1, ap.3, Segarcea Tel./Fax: 0251.210.487 adresa de email :car.orassegarcea@ujcardolj.ro Reprezentanti Legali: OLTEANU …