CASA DE AJUTOR RECIPROC SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA

Tabel indicatori

Indicatori supraveghere

Data 31.12.2022

Număr membri

1479

Fond social

13.493.951 lei

Număr împrumuturi 

456

Valoarea împrumuturilor 

12.777.276 lei

Active productive

17.202.351 lei

Capital propriu

2.539.492 lei

Consiliul director:
Comisia de cenzori:
Locatie pe harta: